2020

Året på Nötesjö – Vi kommer stänga Nötesjö efter den 31 maj 2020

Varmt välkomna till oss! Har ni önskemål som inte finns på befintliga menyer meddela oss vid bokning så ordnar vi alltid alternativ. Boka på info@notesjo.se eller
040-483800

Lotta Olsson & härliga kollegor!