Välkommen till vår brunch! En perfekt söndagsaktivitet.

Första sittningen är kl 11.00-13.00

Andra sittningen är kl 13.30 -15.30

Vuxenpris: 295 kr per person

Barnpris: 2-6 år 150 kr, 7-12 år 195 kr.